Navigation


RSS: articles / commentsCjenik održavanja po intervenciji

Obračunska cijena intervencija je 200 kn/sat. Svi oblici intervencija obračunavaju se po toj cijeni.

Obračun se vrši za svaki započeti sat utrošenog vremena.

Cijena održavanja je bez poreza na dodanu vrijednost.

U cijenu nisu obračunati troškovi dolaska na lokaciju korisnika. Za područje grada Rijeke dolazak besplatan, za ostala područja obračunavaju se stvarni troškovi dolaska i boravka na lokaciji korisnika.


HOME

ELVIS-RPS
Laginjina 23, Rijeka, HR
elvis-rps@ri.t-com.hr


Cjenik i uvjeti održavanja