Navigation


RSS: articles / commentsRecepcija

Programska cjelina Recepcija objedinjuje sve poslovne događaje koji se zbivaju na samoj recepciji hotela. Logičnim programskim zaključivanjem cijelina je povezana s bilo kojom informacijom a koja je sastavni dio neke druge programske cjeline. Recepcija se sastoji se od poslova vođenja evidencije otvorenih računa za smještajne kapacitete s mogućnošću automatskog zaduženja gastro usluga i telefonskih poziva ostvarenih u sobama, izrade računa (gotovinskih i bezgotovinskih), izrada računa za ostale usluge nevezane uz smještaj gostiju, vođenja blagajne (kunske i devizne), izrade žurnala, vođenja Nadzorne knjige deviznih doznaka, rezerviranju prostora za ostale usluge (tenis tereni, wellness...) ...

Više


Prijava boravka

Programska cjelina Prijava boravka sadrži sve potrebne elemente za vođenje zakonski predviđenih evidencija stranih i domaćih gostiju. Uz propisane knjige Stranaca i Domaćih gostiju vodi se i evidencija boravka gostiju s prijenosom podataka iz godinu u godinu. Programom je omogućeno kreiranje podataka za MUP RH te automatsko povezivanje na njihove www stranice radi prijave boravka stranaca. Također je omogućeno kreiranje podataka za TZ te distribucija istih putem e-maila i to s mogućnošću odabira opisa sloga. Uz navedeno, program omogućuje i više statističkih izvještaja (po zemljama, po kapacitetima, po agencijama ...) ...

Više


Rezervacije

Programska cjelina Rezervacije omogućuje, kroz grafički prikaz, jednostavno i pregledno rezerviranje slobodnih kapaciteta bez straha od preklapanja rezervacija s mogućnošću pretraživanja kapacita kako po vrsti tako i po osobinama. Rezervacije je moguće izvesti za točno odabrani kapacitet ili nerazvrstane, koje je naknadno moguće razvrstati po kapacitetima. Omogućena je i podjela rezervacija prema vrsti (najava, potvrđena ...). Za ostvarene rezervacije omogućeno je automatizirano slanje potvrda putem e-maila. Kroz više različitih izvještaja i grafičkih prikaza omogućeno je jednostavno i precizno baratanje informacija o rezervacijama. Omogućena je i jednostavna izrada profaktura prema agencijama na osnovu upisanih rezervacija ...

Više


Komercijalno poslovanje

Komercijalno poslovanje sastoji se od poslove vezanih uz ponude i predračune. Uz navedeno, ta cjelina sadrži i vođenje i obračunavanje transfera s kalkulacijom isplativosti ...

Više


Prodaja trgovačke robe

Ukoliko se na recepciji vrši prodaja trgovačke robe (razglednica, suvenira i sl...) programom je omogućeno praćenje tog djela poslovanja. Omogućen prihvat trgovačke robe putem kalkulacija, te prodaja, a samim time i praćenje zaliha i vođenje propisane Knjige popisa (KP) ...

Više

Organizacija izleta

Programska cjelina Organizacije izleta koristi se pri planiranju i prodaji izleta. Programom je omogućena izrada kalkulacije isplativosti izleta s procjenom optimalnog i minimalnog broja osoba, rezervacija i prodaja kod izleta u vlastitoj organizaciji te rezervacija i prodaja karata za izlete u tuđoj organizaciji...

Više


GASTRO

Programska cjelina GASTRO objedinjuje gastro poslovanje hotela s recepcijskim poslovanjem, tako da gosti unutar hotela mogu obavljati konzumacije te iste platiti zajedno s računom za smještajne usluge. Program GASTRO se sastoji od računalne kase ili više kasa, mogućnosti razduženja pansionske prehrane, zaduženja skladišta putem primki, praćenja skladišta, prijenosnica ...

Više


TELEFONSKA CENTRALA

Programska cjelina za evidenciju telefonskih razgovora obavljenih u kapacitetima omogućuje automatsko zaduženje računa gosta s prikazom pozvanog broja, trajanja razgovora i količini impulsa. Program omugućuje i praćenje telefonskih razgovora obavljenih putem telefonske govornice te automatske izrade računa po obavljenom razgovoru ...

Više