Navigation


RSS: articles / commentsRecepcija

Programska cjelina Recepcija objedinjuje sve poslovne događaje koji se zbivaju na samoj recepciji turističke agencije. Logičnim programskim zaključivanjem cijelina je povezana s bilo kojom informacijom a koja je sastavni dio neke druge programske cjeline. Recepcija se sastoji se od poslova vođenja evidencije uputnica u privatnom smještaju te ostalim, vlastitim i tuđim objektima, izrade računa (gotovinskih i bezgotovinskih po posebnom postupku oporzivanja i/ili po redovnom postupku te računa u ime i za račun iznajmljivača), izrada računa za ostale usluge nevezane uz smještaj gostiju, vođenja blagajne (kunske i devizne), izrade žurnala, prefakturiranja usluga iznajmljivača, isplata sredstava iznajmljivačima na banku, uplate boravišne pristojbe, turističke članarine te ekološke pristojbe uz pripremu podataka za Netbanking po SEPA formatu, rezerviranju prostora za ostale usluge (tenis tereni, wellness...) ...

Više


Prijava boravka

Programska cjelina Prijava boravka sadrži sve potrebne elemente za vođenje zakonski predviđenih evidencija stranih i domaćih gostiju. Programom je omogućen interaktivni prijenos prijave boravka u eVisitor pri upisu podataka gosta te odjave po odlasku gosta. Programom je omogućena i prijava Vikendaša, također s automatskim prijepisom u eVisitor. Uz propisane knjige Stranaca i Domaćih gostiju automatski se vodi evidencija boravka gostiju s prijenosom podataka iz godinu u godinu. Program omogućuje i više statističkih izvještaja (po zemljama, po kapacitetima, po agencijama ...) ...

Više


Rezervacije

Programska cjelina Rezervacije omogućuje, kroz grafički prikaz, jednostavno i pregledno rezerviranje slobodnih kapaciteta bez straha od prebukiranosti s mogućnošću pretraživanja kapacita kako po vrsti tako i po osobinama. Rezervacije je moguće izvesti za točno odabrani objekt ili nerazvrstane, koje je naknadno moguće razvrstati po kapacitetima. Omogućena je i podjela rezervacija prema vrsti (najava, potvrđena ...) te označavanja perioda za koji se ne vrši rezervacija (kod iznajmljivača: period boravka vlastitih gostiju). Slanje potvrde o ostvarenim rezervacijama omogućeno je automatski putem e-maila kako prema gostu tako i prema iznajmljivačima. Kroz više različitih izvještaja i grafičkih prikaza omogućeno je jednostavno i precizno baratanje informacija o rezervacijama. Omogućena je i jednostavna izrada profaktura prema agencijama na osnovu upisanih rezervacija. Eksportom podataka iz rezervacija s mogućnošću izrade samostalnog obrasca exporta omogućen je jednostavni prijenos podataka za ažuriranje www stranica korisnika programa ...

Više


Izleti, aranžmani, komercijalno poslovanje

Programska cjelina koristi se pri planiranju i prodaji izleta i aranžmana. Programom je omogućena izrada kalkulacije isplativosti izleta s procjenom optimalnog i minimalnog broja osoba, rezervacija i prodaja kod izleta u vlastitoj organizaciji te rezervacija i prodaja karata za izlete u tuđoj organizaciji, kreiranju ugovora za aranžmane, izrada računa te mogućnošću tiskanja naloga za plaćanja kod prodaje na rate ... Uz navedenom, omogućena je i izrada neovisnih ponuda o drugim programskim rješenjima ...

Više


Prodaja trgovačke robe

Obzirom da se malo koja agencija u svome poslovnom programu ne bavi i prodajom trgovačke robe (barem razglednica i suvenira) programom je omogućeno i praćenje tog djela poslovanja. Dakle, ovom programskom cjelinom je omogućena je kompletna obrada prihvata trgovačke robe putem kalkulacija, te prodaje, a samim time i praćenje zaliha uz vođenje propisane Knjige popisa (KP) ...

Više