Navigation


RSS: articles / commentsPRIBOR - PRO

PRO verzija programa PRIBOR sadrži sve funkcije verzije START i verzije PRO, tj. funkcije prijave boravka gostiju i izrade računa za boravak gostiju uz dodatnu mogućnost izrade rezervacija za vlastite kapacitete.

Program omogućuje upis rezervacija podjeljenih u više vrsta (najava, potvrđena i rezervacija s uplaćenim predujmom). Program se brine o rezerviranim kapacitetima kako ne bi došlo do preklapanja perioda a u svaku rezervaciju omogućen je i upis pojedinosti koje gost zahtjeva. Upisane rezervacije omogućeno je prikazati na više različitih načina putem izvještaja i grafičkih prikaza.