Navigation


RSS: articles / commentsPRIBOR - START

Start verzija programa PRIBOR sadrži sve potrebne elemente za vođenje zakonski predviđenih evidencija stranih i domaćih gostiju. Uz propisane knjige Stranaca i Domaćih gostiju vodi se i evidencija boravka gostiju s prijenosom podataka iz godinu u godinu. Programom je omogućeno kreiranje podataka za MUP RH te automatsko povezivanje na njihove www stranice radi prijave boravka stranaca. Također je omogućeno kreiranje podataka za TZ te distribucija istih putem e-maila i to s mogućnošću odabira opisa sloga. Uz navedeno, program omogućuje i više statističkih izvještaja.

Prijava gostiju vrši se putem jednostavnog obrasca za prijavu u kojem se pri upisu nude već predefinirane i/ili prethodno upisane vrijednosti. Upisom prijave gostiju automatski se gosti raspoređuju, prema državljanstvu u Knjigu stranaca ili Knjigu domaćih gostiju. Paralelno s spomenutim knjigama automatski se vodi i evidencija gostiju, koji ostaju u bazi podataka tako da je pri slijedećoj posjeti istoga gosta podatke jednostavno moguće prebaciti u prijavu.

Za svakog gosta, odnosno prijavu gosta, omogućeno je tiskanje Potvrde o prijavi, a prijavljeni gosti se automatiziranom procedurom pripremaju i prosljeđuju na www stranice MUP-a RH, te na e-mail regionalne TZ.

Kako je prethodno spomenuto upisom prijave gostiju automatski se vode propisane knjige: Knjiga stranaca i Knjiga domaćih gostiju. Navedene knjige sadrže sve propisane stavke i shodno tome vjerodostojan su dokument.