Navigation


RSS: articles / commentsPrijava boravka

Programska cjelina Prijava boravka je skup poslova kojima se vode zakonom propisane knjige, razne evidencije uz automatski prijepis podataka u eVisitor. Prijava boravka upisuje se gotovo uvijek putem uputnica, vrlo jednostavno, gdje se logički nude postojeći podaci. Za prijavu je omogućeno korištenje elektronskog čitaća dokumenta. Pri upisu gosta podaci se automatski, bez nekih dodatnih akcija prepišu u eVisitor. Također svaki eventualni ispravak ili brisanje gosta iz evidencije gostiju automatski se evidentira u eVisitoru. Pri odlasku, tj. izradi računa, gosti se automatski odjavljuju kako u evidenciji tako i u eVisitor-u.

Evidencija gostiju

U evidenciji gostiju prikazani su svi gosti koji su prijavljeni putem agencije a koje je moguće prikazati pomoću više različitih uvjeta. Preglednošću prikazanih podataka brzo i jednostavno dolazi se do tražene informacije.

Knjige gostiju

Knjige gostiju su propisane evidencije koje mora voditi svaki poduzetnik koji se bavi smještajem gostiju, stoga je programom omogućeno vođenje Knjige domaćih gostiju i Knjige stranaca. Upisani podaci putem prijave boravka na osnovu upisanog državljanstva prikazuju se u pripadajućoj knjizi gostiju. Navedene knjige sadrže sve propisane stavke tako da u potpunosti udovoljavaju svojoj svrsi.

Pregled prijavljenih gostiju

Program omogućuje niz izvještaja kojima je moguće podatke uz niz postavljenih uvjeta prikazivati na više različitih načina. Također, programom je omgućeno tiskanje Potvrda o izvršenoj prijavi gostiju u vidu obrasca ili potvrde a koja može biti tiskana i na POS pisaču.

Naknadno slanje podataka u eVisitor

Kako je navedeno, program pri upisu, ispravku ili brisanju prijave automatski podatke prepiše u eVisitor. No, u slučaju nedostupnosti interneta programom je i nadalje moguće evidentiranje gostiju, a takve goste je po rješenju problema interneta mogu naknadno prepisati u eVisitor. Naknadno slanje u eVisitor se koristi i u slučaju da odjavljujemo goste sa datumom koji je manji od datuma odlaska (npr. pri prijavi gosta). U tom slučaju neće biti moguće odjaviti gosta jer eVisitor ne dozvoljava odjavu unaprijed, no kad se omogući odjava ovim postupkom će se podaci jednostavno prepisati.

Statistika

Podatke o prijavi gostiju omogućeno je prikazati kao niz statističkih izvješća kao npr: po zemlji gosta, vrsti smještaja, naselju, tipu objekta, iznajmljivaču, agenciji ... Svako statističko izvješće moguće je prikazati u vidu izvješća ili u vidu grafičkog prikaza.

Evidencija starih gostiju

Jednom upisani gost zauvijek se čuva u evidenciji starih gostiju. Pri upisu nove prijave omogućen je prihvat podataka o gostima kao i prikaz kronološkog posjećivanja. Evidenciju je moguće obogatiti podacima koji ne proizlaze iz prijave boravka (brojeve telefona, e-mail adresu i sl) te postaviti oznaku (dobar-loš) koja će se prikazati pri ponovnom upisu istog gosta.