Navigation


RSS: articles / commentsPrijava boravka

Programska cjelina Prijava boravka je skup poslova kojima se vode zakonom propisane knjige, razne evidencije uz mogućnost prosljeđivanja podataka na MUP-RH i TZ. Prijava boravka upisuje se gotovo uvijek putem uputnica, iz razloga što su tada gosti vezani uz kapacitet, te će se pri odlasku gosti automatski i odjaviti. No, to ne mora biti isključivo, pa je prijavu koji put moguće upisati i direktno u knjige gostiju.

Evidencija gostiju

U evidenciji gostiju prikazani su svi gosti koji su prijavljeni putem agencije a koje je moguće prikazati pomoću više mogućih uvjeta. Svojom preglednošću prikazanih podataka jako brzo se dolazi do tražene informacije.

Knjige gostiju

Knjige gostiju su propisane evidencije koje mora voditi svaki poduzetnik koji se bavi smještajem gostiju, stoga je programom omogućeno vođenje Knjige domaćih gostiju i Knjige stranaca. Upisani podaci putem prijave boravka na osnovu upisanog državljanstva prikazuju se u pripadajućoj knjizi gostiju. Navedene knjige sadrže sve propisane stavke tako da u potpunosti udovoljavaju svojoj svrsi.

Pregled prijavljenih gostiju

Program omogućuje niz izvještaja kojima je moguće podatke uz niz postavljenih uvjeta prikazivati na više različitih načina. Također, programom je omgućeno tiskanje Potvrda o izvršenoj prijavi gostiju u vidu obrasca ili potvrde a koja može biti tiskana i na POS pisaču.

Prijepis podataka za MUP-RH i TZ

Svrha prijave boravka gostiju je, uz tiskanje Potvrde za prijavu, prosljeđivanje podataka na MUP-RH i TZ. Program u sebi ima automatiziranu proceduru kreiranja podataka za MUP te povezivanje na www stranicu MUP-a direktno iz programa. Također program ima automatiziranu proceduru prosljeđivanje podataka na TZ putem e-maila.

Statistika

Podatke o prijavi gostiju omogućeno je prikazati kao niz statističkih izvješća, onih potrebnih za ispunjavanje obrazaca za TZ, no i drugih koji će pomoći pri odlučivanju pri poslovanju. Svako statističko izvješće moguće je prikazati u vidu izvješća ili u vidu grafičkog prikaza.

Evidencija starih gostiju

Jednom upisani gost zauvijek se čuva u evidenciji starih gostiju. Pri upisu nove prijave omogućen je prihvat podataka o gostima kao i prikaz kronološkog posjećivanja. Evidenciju je moguće obogatiti podacima koji ne proizlaze iz prijave boravka (brojeve telefona, e-mail adresu i sl) te postaviti oznaku (dobar-loš) koja će se prikazati pri ponovnom upisu istog gosta.