Navigation


RSS: articles / commentsRecepcija

Programska cjelina Recepcija objedinjuje sve poslovne događaje koji se zbivaju na samoj recepciji hotela. Logičnim programskim zaključivanjem cijelina je povezana s drugim funkcijana a koje je sastavni dio neke druge programske cjeline. Recepcija se sastoji se od poslova vođenja evidencije otvorenih računa, zaduženja usluga koje gosti koriste za vrijeme boravka, automatskom zaduženju Gastro i telefonskih usluga, zaduženju mini-bara itd. izrade računa (gotovinskih i bezgotovinskiih), izrada računa za ostale usluge nevezane uz smještaj gostiju, vođenja blagajne (kunske i devizne), izrade žurnala, vođenja Nadzorne knjige deviznih doznaka, rezerviranju prostora za ostale usluge (tenis teren, wellness...) ...

Program omogućuje i rad s grupama gostiju, upis, smještaj u sobe, prijavu, odjavu te izradu računa uz automatsku izradu računa za osobne usluge gostiju (gastro, telefonske i sl. Putem recepcije se vrši upis podataka prijave gostiju za MUP-RH i Turističku zajednicu. Sam prikaz otvorenih računa vrlo je pregledan s on-line prikazom gostiju u dolasku, odlasku, popisom gostiju itd. tako da se u svakom trenutku vrlo jednostavno i brzo dolazi do potrebne informacije.

Gosta je moguće upisati u sobu po dolasku (individualni) ili prenijeti iz upisane rezervacije. U otvorenom računu omogućen je upis vrste popusta (npr.7=6, 14=12 i sl). U podacima kapaciteta omogućen je stalan prikaz usluga koje gost koristi, obavljenim konzumacijama, korištenju mini-bara, obavljenim telefonskim razgovorima. Za svaki kapacitet vodi se i grafički prikazuje status sobe (čista, za čišćenje, neupotrebljiva). Za obavljene usluge moguće je izraditi gotovinske ili bezgotovinske račune za sve ili pojedine usluge kapaciteta, s mogućnošću izrade računa za više smještajnih kapaciteta

Računi

Program omogućuje automatiziranu izradu gotovinskih, bezgotovinskih računa te računa za predujam. Računi se izvještajno mogu prikazati kroz niz izvještaja i grafičkih prikaza s korištenjem mnogo različitih opcija prikaza.

Blagajna

Programom je omogućeno vođenje kunske i devizne blagajne i to ne samo u segmentu poslovanja koje obuhvaća program, već na nivou cijeloga hotela. Naime, sve što je u segmentu programa a odnosi se na blagajničko poslovanje biti će prijenosom (formiranjem) upisano u blagajnu, dok je ostale transakcije omogućeno upisati. Programom je omogućeno tiskanje blagajničkih izvješća, uplatnica - isplatnica, specifikacija za banku, rekapitulacije, pologa...

Žurnal

Za obavljene usluge omogućeno programom je omogućeno tiskanje žurnala. Žurnal sadrži čitav niz rekapitulacija tako da je izrekapitulirano sve ono što je bilo moguće tako prikazati (na veliko zadovoljstvo knjigovođa).

Računi za ostale usluge

Ukoliko se vrši prodaja usluga a koje nisu usluge smještaja te ne zahtjevaju posebnu evidenciju kupaca (npr. najam bicikla, skutera, wellness i sl) program ima mogućnost izrade "brzog" računa u kojem je potrebno samo upisati vrstu i količinu usluge. Takav račun je poput onog za prodaju trgovačke robe moguće tiskati i na POS printeru

Rezervcija ostalih usluga

Omogućuje vremensku rezervaciju pojedinih prostora na kojima se nude usluge (tenis tereni, wellness ...). Program omogućuje samostalno kreiranje prostora i termina. Po izvršenoj usluzi omogućena je izrada računa ili prijenos zaduženja na kapacitet.

Nadzorna knjiga deviznih doznaka

Nadzorna knjiga deviznih doznaka obavezna je evidencija pri poslovanju u kojem se vrši plaćanje u ili iz inozemstva. Kako bi se zaokružilo poslovanje program sadrži i ovu evidenciju koju je moguće popunjavati pojedinačnim upisom ili prihvatom podataka.