Navigation


RSS: articles / commentsRecepcija

Programska cjelina Recepcija objedinjuje sve poslovne događaje koji se zbivaju na samoj recepciji turističke agencije. Logičkim programskim zaključivanjem program povezuje funkcije drugih povezanih programskih cjelina. Recepcija obrađuje evidenciju uputnica u privatnom smještaju te ostalim, vlastitim i/ili tuđim objektima, izradu računa (gotovinskih i bezgotovinskih) te izradu računa za ostale usluge nevezane za smještaj gostiju. Ukratko, programom je moguće izraditi račune za sve vrste usluga u domeni agencije s mogućnošću tiskanja na POS pisaču. Omogućena je i izrada računa za obveznike fiskalizacije (s certifikatom obveznika) bez obzira na vrstu usluge. Pri radu po posebnom postupku oporezivanja program omogućuje automatsku izradu ulaznih računa, obračun marže, te evidenciju ulaznih računa. Program omogućuje vođenja blagajne (kunske i devizne), te niz izvješća i žurnala. Uz navedeno programom je moguće izvršiti kompletnu pripremu te izradu SEPA naloga za Netbanking za isplatu sredstava iznajmljivača na banku, plaćanje ulaznih računa iznajmljivača te plaćanje boravišne pristojbe i turističke članarine. Uz to omogućeno je i zatvaranje bezgotovinskih računa s obračunom tečajne razlike te evidencijom otvorenih stavki...

Privatni smještaj

Ova programska cjelina sastoji se od evidencije i obrade uputnica za goste smještene u privatnom smještaju. Njome se vrši kompletna obrada zaduženja gostiju za usluge smještaja, za ostale usluga koje pružaju iznajmljivači te za usluge agencije. Pri odlasku gostiju, odnosno izradi računa automatski se kreiraju računi ovisno o vrsti ugovora iznajmljviača. Kod ugovora u ime i za račun iznajmljivača program će kreirati zasebni računu u ime iznajmljivača za usluge iznajmljivača te zasebni račun za usluge agencije. Uz to kreirati će se obračun za usluge iznajmljivača te račun za proviziju na osnovu izrađenog obračuna. Kod ugovora s posebnim postupkom oporezivanja uz račun automatski će se napraviti ulazni račun prema agenciji te obračun marže. Putem ove cjeline vrši i upis podataka prijave gostiju na eVisitor. Upis podataka o gostu je omogućen i putem elektronskog čitaća dokumenata. Popis uputnica vrlo je pregledan s on-line prikazom gostiju u dolasku, odlasku, popisom gostiju ... tako da se u svakom trenutku vrlo jednostavno i brzo dolazi do potrebne informacije.

Pri dolasku gosta uputnicu je moguće upisati ili kreirati putem rezervacije. U uputnici je omogućen odabir vrste popusta (npr. 7=6, 14=12 ili u popustu - ovisno o postavljenim uvjetima), te evidentiranje agencije, vouchera ... i naravno sve usluge koje gosti koriste za vrijeme svoga boravka. Program je moguće koristi pri radu sa svim vrstama iznajmljivača, paušalaca ili obveznika plaćanja boravišne pristojbe po ležaju, obveznika PDV-a, obveznika fiskalizacije itd. Iz uputnice je omogućena izrada računa za sve ili pojedine usluge. Pri radu u ime i za račun iznajmljivača naplatu računa moguće je vršiti (ovisno o ugovoru) u ime i za račun iznajmljivača u cijeloj vrijednosti računa ili samo naplatu provizije i ostalih davanja (u slučaju kad iznajmljivač sam naplaćuje račun). Pri izradi račun moguće je odabrati više načina plaćanja u kunama i u valuti ukoliko agencija ima deviznu blagajnu. Prije izrade računa iz uputnice je omogućena izrada ponude.

Računi za ostale usluge

Ukoliko se vrši prodaja usluga koje se ne odnose na smještaj gostiju (npr. najam bicikla, skutera, čamaca i sl) program omogućuje izradu "brzog" računa u kojem je potrebno samo upisati vrstu i količinu usluge. Takav račun, poput računa za prodaju trgovačke robe moguće tiskati na POS printeru

Smještaj u ostalim objektima

Ovom programskom cjelinom moguće je voditi recepcijsko poslovanje za objekte (hotele, pansione i sl).

Računi

Program, po svojoj logici, te u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, vodi više različitih evidencija računa (Gotovinskih, Bezgotovinskih, Računa u ime i za račun iznajmljvača, računa za predujam, računa za trgovačku robu ...) Računi se prikazuju interaktvino a moguće ih je prikazati kroz mnogo korisnih izvješća.

Žurnali

Kako ke programom moguće koristiti više različitih sprecifično različitih poslovanja tako je omogućeno tiskanje više vrsta žurnala. Omogućeno je tiskanje Žurnala agencije u redovnom postupku oporezivanja, Žurnala u ime i za račun iznajmljivača, te Žurnala agencije za poslovanje po posebnom postupku oporezivanja. Za potrebe agencije moguće je tiskati i Zbrini žurnal. Svi žurnali sadrže i čitav niz rekapitulacija tako da je rekapitulirano sve ono što je moguće tako prikazati (na veliko zadovoljstvo knjigovođa).

Blagajna

Programom je omogućeno vođenje kunske i devizne blagajne i to ne samo u segmentu poslovanja koje obuhvaća program, već na nivou cijele agencije. Naime, sve što se programu naplaćuje gotovinom biti će automatski upisano u blagajnu, dok je za ostale transakcije omogućen slobodan upis. Programom je omogućeno tiskanje blagajničkih izvješća, uplatnica - isplatnica, specifikacija za banku, rekapitulacije, pologa...

Obveze prema iznajmljivačima

Ovom programskom cjelinom omogućeno je praćenje evidencije obveza i isplata prema iznajmljivačima za: obveze isplata proizašlih iz računa u ime i za račun iznajmljivača, obveze iz ulaznih računa iznajmljivača u proizašlih iz računa po posebnom postupku oporezivanja, obveze za boravišnu pristojbu, turističku članarinu i ekološku pristojbu, Programom je moguće kreirati Nalog za isplatu, tiskati Naloge za plaćanje (HUB) te kreiranje naloga za plaćanje (SEPA) putem NetBankinga.

Evidencija ulaznih računa

Kod iznajmljivača s kojim je ugovoreno poslovanje po posebnom postupku oporezivanja pri izradi računa prema gostu automatski će se izraditi račun od iznajmljivača prema agenciji, za agenciju ulazni račun. Za sve te račune vodi se evidencija ulaznih računa. Ulazni račun moguće je naknadno ispravljati a njegovim ispravkom automatski će se preračunati marža na povezanom izlaznom računu. Moguće je povezivanje više ulaznih računa s jednim izlaznim i/ili više izlaznih računa s jednim ulaznim te više izlaznih sa više ulaznih. Dakle, sve kombinacije.