Navigation


RSS: articles / commentsRezervacije

Programska cjelina Rezervacije omogućuje točno, sigurno i pregledno upravljanje rezervacijama smještajnih kapaciteta. Upravljanje rezervacijama olakšano je širokim spektrom opcija filtriranja tako da pronalaženje slobodnog kapaciteta i termina zahtjeva malo truda i vremena. Program omogućuje i obilježavanje perioda u kapacitetima za koji se ne može vršiti rezervacija. Rezervacije je moguće upisati raspoređene više vrsta rezervacija: najava, potvrđena, rezervacija s zaprimjenim predujmom a za koju je moguće automatizmom napraviti račun za predujam.

Rezervacije se prikazuju grafički tako da su uvijek vidljivi rezervirani i slobodni periodi za svaki kapacitet. Kapacitete je moguće filtrirati i po karakteristikama (udaljenost od plaže, pogled na more, roštilj ...) a koje se mogu neograničeno definirati za svaki kapacitet. Za ostvarene rezervacije omogućeno je automatizirano slanje gostu putem e-maila potvrde, ponude i vouchera, kao i iznajmljivačima. Za svaku upisanu rezervaciju vodi se evidencija svih izvršenih promjena po istoj.

Pregled rezervacija

Pregledom rezervacija omogućeno je kroz više različitih izvješća prikazati sve podatke o rezervacijama analitički i statistički. Osim prikaza putem izvještaja rezervacije je moguće prikazati i putem više grafičkih prikaza. Sva izvješća moguće je prikazati korištenjem raznih opcija i uvjeta te se na taj načim broj izvještaja višestruko povećava.

Profakture

Za upisane rezervacije a koje su rezervirale druge agencije omogućena je automatska izrada profaktura, odnosno ponuda, za rezervirane kapacitete. Program nudi mogućnost izrade profakture korištenjem više različitih izbora primjene cijena kao i parametara upisanih za svaku agenciju.

Upis predujmova

Ova programska cjelina omogućuje upis predujma za svaku pojedinu rezervaciju te automatsku izradu računa za predujam. Omogućen je upis više predujma za pojedinu rezervaciju. Po izrađenom računu za predujam, po izradi računa za smještaj, program će ponuditi storniranje računa za predujam.

Brisane i stornirane rezervacije

Evidencija brisanih i storniranih rezervacija automatski se vodi uslijed eventualno brisanih, odnosno storniranih rezervacija. Te rezervacije se ustvari nikad ne obrišu i uvijek ih je moguće "oživjeti".