Navigation


RSS: articles / commentsProdaja trgovačke robe

Kako se uglavnom u agencijama vrši i prodaja pojedine trgovačke robe (bar razglednica, suvenira i sl.) program omogućuje i praćenje takve vrste poslovanja. Potrebno je naglasiti da obuhvaćeno poslovanje ne čini klasično poslovanje maloprodaje već sadrži minimalne, ali dostatne komponente za obavljanje te vrste poslovanja.

Prodaja - Kasa

Prodaja trgovačke robe obavlja se putem programske cjeline trgovačke kase kojom je moguće napraviti račun POSpisaču. Omogućena je izrada zbroja kase (Z-kase), omogućeno je naknadno, ponovljeno, tiskanje računa, a putem više različitih izvješća omogućeno je analitičko i sintetičko praćenje prodaje trgovačke robe. Izradom računa iznos naplaćene trgovačke robe automatski će se prikazati kao promet od trgovačke robe u blagajni te evidentirati kao promet u Knjizi popisa.

Kalkulacije

Nabava trgovačke robe evidentira se putem kalkulacija. Kalkulacija sadrži sve elemente iz klasičnog maloprodajnog poslovanja s obračunom maloprodajne cijene upisom RUC-a ili konačne cijene s kalkurianjem ostalih elemenata. Program omogućuje automatski upis novih artikala po upisu kalkulacije bez potrebe prekida i izlaska iz upisa kalkulacije.

Knjiga popisa

Knjiga popisa proizlazi iz zbira računa prodane trgovačke robe i zaključenih kalkulacija.

Zalihe

Zalihe čine zbir između nabavljene i prodane trgovačke robe te prikazuju realno stvarno stanje proizašlo iz navedenih dokumenata.