Navigation


RSS: articles / commentsProdaja trgovačke robe

Kako se uglavnom u agencijama vrši i prodaja pojedine trgovačke robe (bar razglednica, suvenira i sl.) program omogućuje i praćenje takve vrste poslovanja. Potrebno je naglasiti da obuhvaćeno poslovanje ne čini klasično poslovanje maloprodaje (za to postoje drugi programi u sklopu ponude ELVIS-RPS Rijeka) već sadrži minimalne komponente za obavljanje te vrste poslovanja.

Prodaja - Kasa

Prodaja trgovačke robe obavlja se putem programske cjeline trgovačke kase kojom je moguće napraviti račun na POS ili nekom drugom pisaču. Omogućena je izrada zbroja kase (Z-kase), omogućeno je naknadno, ponovljeno, tiskanje računa, a putem više različitih izvješća omogućeno je analitičko i sintetičko praćenje prodaje trgovačke robe. Formiranjem blagajne u recepcijskom djelu poslovanja automatski će se iznos naplaćene trgovačke robe prepisati u glavnu blagajnu te u Knjigu popisa.

Kalkulacije

Nabava trgovačke robe evidentira se putem kalkulacija. Kalkulacija sadrži sve elemente iz klasičnog maloprodajnog poslovanja s obračunom maloprodajne cijene upisom RUC-a ili konačne cijene s prekalkurianjem ostalih elemenata. Program omogućuje automatski upis novih artikala po upisu kalkulacije bz potrebe prekida i izlaska iz upisa kalkulacije.

Knjiga popisa

Knjiga popisa proizlazi iz zbira računa prodane trgovačke robe i zaključenih kalkulacija. No, osim navedenog u Knjigu popisa je omogućen upis bilo koje druge transakcije a za koju nije predviđeno automatsko ažuriranje knjige.

Zalihe

Zalihe čine zbir između nabavljene i prodane trgovačke robe te prikazuju realno stvarno stanje proizašlo iz navedenih dokumenata.