Navigation


RSS: articles / commentsPRIBOR - STANDARD

STANDARD verzija programa PRIBOR sadrži sve funkcije verzije START, tj. funkcije prijave boravka gostiju, s time da je ovom verzijom omogućena naplata računa za svoje kapacitete te vođenje propisane knjige Evidencije prometa.

Po dolasku gostiju program omogućuje upis usluga koje koriste gosti, bez obzira da li to bile usluge smještaja ili neke druge koje poduzetnik/iznajmljivač može pružiti. Po upisu usluga, uz navedeni račun omogućen je i upis prijave boravka što će rezultirati automatskim upisom datuma odjave gostiju u Knjigama po izradi računa za smještaj gostiju.

Po izradi računa automatski se vodi propisana knjiga Evidencije prometa, a koja sadrži sve propisane elemente tako da udovoljava svim uvjetima za njeno pravovaljano korištenje. Ujedno je omogućen i obračun Turističke članarine.