Navigation


RSS: articles / commentsUvjeti održavanja

Svi registrirani korisnici programa APS imaju osigurano održavanje. Prema svojim potrebama možete odabrati Paušalno održavanje ili Održavanje po intervenciji.

Paušalno održavanje

U razdoblju održavanja dobivate sve nadogradnje koje izađu u razdoblju održavanja. Nadogradnje obično uključuju zakonske promjene, razne ispravke grešaka, dorade programa prema zahtjevima drugih korisnika ili samoinicijativno od strane ELVIS-RPS. Način podrške je putem e-maila, telefona ili direktnim uvidom nad vašim podacima. U slučaju da imate problem koji zahtjeva uvid ili intervenciju na vašim podacima a imate ADSL vezu s internetom možemo problem riješiti udaljenim pristupom tzv. Remote Desktop gdje se preko interneta spajamo na vaše računalo i rješavamo problem kao da smo i fizički kod vas. Ako nemate ADSL vezu s internetom potrebno je podatke dostaviti na našu lokaciju e-mailom. Paušalno održavanje ne uključuje (ovisno o tipu održavanja): fizičke dolaske na lokaciju korisnika, dorade programa prema zahtjevima korisnika. Održavanje ne uključuje odgovore na pitanja u vezi operativnog sistema (Windowsa), računala ili struke nego isključivo u vezi rada programa “APS”. U takvim slučajevima primjenjuje se cjenik “Održavanja po intervenciji”. Održavanje se zaključuje za period od godinu dana ili 6 mjeseci.

Pogodnosti paušalnog održavanja

pravo na prioritet u odzivu

neograničena i besplatna telefonska podrška za sva pitanja u vezi rada programskih rješenja koje je klijent kupio

neograničena i besplatna intervencija modemom za sve probleme vezane uz rad aplikacije (uvjet za to je da klijent osigura modem i pristup internetu)

garancija da će svaki problem nastao u radu programske aplikacije biti otklonjen čim je prije moguće a najkasnije 48h po prijavi kvara (pri tome vrijedi jednaki uvjet kao iz prethodne točke)

sve nadogradnje programa uvjetovane izmjenama zakona ili uslijed dodavanja novih mogućnosti odnosno ispravljanja uočenih grešaka klijent dobiva besplatno i na vrijeme (ukoliko klijent ne posjeduje program za udaljenu administraciju sistema tada klijent plaća samo troškove dolaska i instalacije programa) kao i pravo na sitne dopune programa za vezane uz specifičnost djelatnosti uz uvjet da je svrsishodnost dopune u smislu poboljšanja opće efikasnosti programa.

klijent također stječe popust od 30% na cijenu satnice programiranja iz trenutno važećeg cijenika usluga za sve zahtjeve dodatnog programiranja

ukoliko traženi zahtjev nije moguće riješiti iz ureda, odnosno putem interneta, za dolazak na lokaciju korisnika zaračunavaju se samo putni troškovi

tehnička podrška, ovisno o modelu: 8-24h, svih 7 dana u tjednu.

Ugovor podrazumijeva različite vidove podrške korisniku po pitanju implementacije i održavanja programske opreme. Različiti Ugovori su kreirani kako bi se olakšala korisnicima odluka pri razmatranju različitih opcija održavanja i podrške. Sve vrste ugovora uključuju predviđeni broj sati održavanja mjesečno. Ugovori također uključuju i dodatne popuste prilikom korištenja dodatnih usluga. Troškovi održavanja računalnih programa pokrivaju troškove ispravljanja grešaka na programskim rješenjima, ažuriranje i poboljšanje samog programskog rješenja, kao i obuku korisnika tijekom perioda uspostavljanja programskog rješenja u trajanju od 30 dana od dana njegovog instaliranja. Prilikom evaluiranja tehničke podrške održavanja, potrebno je imati u vidu da su poboljšanja ili nove funkcije zahtjevane zakonom, uključene u Jamstveni period od 12 mjeseci, odnosno, nakon isteka jamstvenog roka, u godišnju pretplatu.

Standardni “Paket podrške”

besplatna telefonska podrška (08:00 – 20:00)

besplatni remote desktop support (08:00 - 24:00)

besplatna telefonska podrška uključuje konzultacije, pomoć, savjete i intervencije u korištenju opreme te sugestije i prijedloge za poboljšanja sustava

automatski update putem interneta ili e-maila

popusti na druge proizvode ELVIS-RPS do 25%

popust na dodatno programirnje od 30%

Prošireni “Paket podrške”

"STANDARDNI" paket podrške

Vrijeme odaziva do max 6 sati

popusti na druge proizvode ELVIS-RPS Rijeka do 30%

popust na dodatno programirnje do 30%

setup mreže i mrežno administriranje pri višekorisničkom korištenju programa

informatički konzalting do 2 sata mjesečno (uključuje infrastrukturno planiranje i izradu projektne dokumentacije, sakupljanje ponuda)

dodatna obuka

redoviti polugodišnji/kvartalni tehnički pregled baza podataka (prevetivno održavanje)

24/7 “Paket podrške”

"STANDARDNI" paket podrške

prednost kod odziva za podršku - prioritet A

Vrijeme odaziva do max 2 sata

popusti na druge proizvode ELVIS-RPS Rijeka do 30%

popust na dodatno programirnje do 30%

setup mreže i mrežno administriranje pri višekorisničkom korištenju programa

informatički konzalting do 5 sati mjesečno (uključuje infrastrukturno planiranje i izradu projektne dokumentacije, sakupljanje ponuda

mjesečni pregled baze podataka i zaštita podataka

izlazak na lokaciju korisnika do 2 puta mjesečno u trajanju do 3 sata - besplatno, plaćaju se su samo putni troškovi (sati se zbrajaju u slučaju ne korištenja tijekom tekućeg mjeseca)

besplatni redoviti polugodišnji/kvartalni tehnički pregled (prevetivno održavanje)

Cijena paušalnog održavanja

Cijena mjesečnog paušalnog održavanja se formira kao 3% od ukupne vrijednosti programa po trenutnom cjeniku, ali ne manje od 200,00 kn mjesečno. Korisnik može dogovoriti drugačije uvjete održavanja npr. dolasci na lokaciju korisnika sa pregledom podataka, instaliranje nadogradnji, pomoć kod rješavanja specifičnih situacija i dr., cijena se formira prema dogovoru.

Održavanje po intervenciji

Obračunska cijena intervencija je 200 kn/sat, svi oblici intervencija se obračunavaju po toj cijeni: pismena intervencija (mail, fax, pošta) obračun za svaki započeti sat utrošenog vremena fizička intervencija na lokaciji korisnika, dolazak-odlazak na lokaciju korisnika na području Rijeke obračunava se dodatnih 60 minuta programiranje prema posebnim zahtjevima obračun po satu programiranja (analiza, izrada, testiranje, izrada dokumentacije).

Sve cijene su bez poreza na dodanu vrijednost. Zadržavamo pravo promjene cijena.

Napomena: naplaćuje se utrošeno vrijeme na intervencije, a ne njen rezultat. Intervencija će se naplatiti i ako korisnik nije zadovoljan odgovorom ili ako je odgovor izvršene analize negativan, ako se npr. ne mogu popraviti podaci koji su bili na analizi i sl.


HOME

ELVIS-RPS
Laginjina 23, Rijeka, HR
elvis-rps@ri.t-com.hr


Cjenik i uvjeti održavanja